Ad for Proactiv - not sure what it is Ik praat graag, vooral met de klanten uit mijn portefeuille. Dit levert vaak heel goede gesprekken op. Een gesprek dat me zeker bij zal blijven, vond plaats in november. De klant  zit in zwaar weer. Het gaat slecht met de economie en de detailhandel is zeer afhankelijk van het consumentengedrag. Zij houden vooralsnog de hand op de knip en dat veroorzaakt weer problemen bij mijn klant.

Vooral 2007 en 2008 waren de gouden tijden, maar die zijn voorbij. In 2009 begon de economie voor hem al te dalen. De winkelier wist natuurlijk wel dat er geen direct herstel zou zijn, maar drie achtereenvolgende jaren zonder opleving, dat zag niemand aankomen. Nu is het, zoals hij zelf aangeeft, het hoofd boven water houden.

Hoe kan ik, hoe kunnen wij helpen?

Als zijn accountant vroeg ik hem  wat hij van ons verwacht, hoe kunnen wij hem het beste helpen. Dat blijkt een gouden vraag te zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat deze klant duidelijkheid wil. Duidelijkheid in wat wij voor hem doen en wat dat dan uiteindelijk kost. Hij wil een vertrouwenspersoon die ongevraagd tips geeft. Wanneer hij het kantoor belt wil hij niet het gevoel hebben dat voor ieder belletje de teller al begint te lopen.

Dit zijn in mijn ogen vanzelfsprekende zaken, maar het feit dat mijn klant dat zo niet ervaart geeft mij te denken. Ik ben dus niet duidelijk genoeg in mijn communicatie naar hem toe.

Op naar 2013

Aangezien 2013 voor de deur staat en de accountantswereld aan het veranderen is, ben ik gaan zoeken naar onze kansen en bedreigingen. Veel kansen worden gezien in een proactieve accountant. Echter wanneer je dan gaat zoeken wat daarmee wordt bedoeld, kom je niet ver.

proactief

bijv.naamw.

Uitspraak: [proɑk’tif]

als je iets doet voordat iets gebeurt, bijvoorbeeld om het te voorkomen

Voorbeelden:  ‘Dankzij proactief optreden van de politie, zijn rellen voorkomen.``Het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’ zegt eigenlijk: ‘wees proactief’.`

 

Antoniem:  Reactief

Bron: woorden.org

Wat wil ik dan bereiken? Door het te zeggen ben ik er nog niet. Moet ik vooraf meer informatie geven? Meer met hem praten?
Lastig, iets willen “worden” maar een invulling is er niet.

Uiteindelijk ben ik ervoor gaan zitten en heb mijn eigen invulling proberen te geven aan deze “pro-activiteit”.

Voor mij houdt dit in 2013 het volgende in:
– vooraf zal ik met mijn klanten bespreken wat we gaan doen en wanneer e.e.a. klaar moet zijn. Samen gaan we deadlines stellen;
– ik zal mijn klanten zelf regelmatiger spreken op welke manier dan ook (on- en offline);
– ik zal mijn klanten vragen of zij vragen hebben over onze facturen;
– ik zal mijn klanten uitleggen hoe ze open eindjes uit de administratie kunnen halen, zodat ze zelf kunnen besparen op de kosten.

Voor de klant

Vooruitlopend op bovengenoemde zaken hebben ik en mijn collega’s van kantoor onze winkelier die ik  aan het begin van deze post op de volgende wijze geholpen. Hij gaf aan dat hij op dit moment zijn onderneming leidt op basis van het banksaldo. Wij vonden dat schokkend en hebben ongevraagd een overzicht gemaakt van zijn liquiditeitsbehoefte op basis van de huidige administratie en de daling in de omzet de afgelopen jaren. Een aanname is dat de omzet in de komende jaren steeds met 2 procent zal dalen. Dit leverde een schokkend feit op: hij zou per 2014 in deze situatie de winkel moeten sluiten.

Op deze manier hebben we hem ook voorgehouden wat er kan gebeuren als de omzet blijft dalen, maar hij ervoor zorgt dat de personeelskosten en huur dalen. Dat leverde een langere adem op.

Voor mijn klant is dit een eye-opener geweest en resulteerde in de volgende quote:
“Dit is nou zo een situatie waarin ik begrijp waarom ik jullie betaal! Dank jullie wel!”

En nu de andere klanten in 2013!

Categories:

4 Responses

Geef een reactie