2012 is al ruim een week achter de rug, maar voor de administraties is dit de periode om de laatste hand te leggen voor de laatste aangiften over het jaar 2012. Hierna volgen een paar kleine aandachtspunten.

 

De Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Vergeet in deze laatste aangifte omzetbelasting niet om rekening te houden met de KOR. Draag je in een minder dan € 1.883 omzetbelasting af, dan kun je in aanmerking komen van de belastingvermindering.  Hoe je de KOR kunt berekenen is terug te vinden op de site van de belastingdienst.

Een gedeelte wat misschien wat wellicht niet zo leeft zijn de uitzonderingssituaties. Ik geef er twee.

Situatie waarin je inkopen uit bijvoorbeeld de EU hebt

Jij als ondernemer koopt goederen in uit Duitsland voor € 5.000. Dit bedrag vul je in je aangifte omzetbelasting in bij vraag 4b. Gemakshalve ga ik nu even uit van 21% btw, dus
€ 1.050 bij 4b aan te geven en tevens bij 5b (de voorheffing). Bij de berekening van de KOR mag je deze € 1.050 van vraag 4b buiten beschouwing laten!

Btw 19% van € 15.000 € 3.150
Inkoop uit EU € 1.050-
Voorbelasting €   800-
Btw-bedrag € 1.300
Vermindering voor kleine ondernemers € 1.300-

 

Situatie waarin je te maken hebt met onderaanneming

Je kunt de KOR toepassen wanneer:

  • onderaannemer of uitlener: de btw die je hebt verlegd, tel je mee in je berekening.
  • aannemer of inlener: de btw die naar je is verlegd, tel je in je berekening niet mee als te betalen btw, maar wel als voorbelasting.

Voor een voorbeeld berekening klik hier.

Correctie btw prive gebruik auto

Heb je een auto die je ook gebruikt voor privé-ritten, dan zul je hiervan een correctie moeten nemen op de btw. Deze berekening doe je altijd aan het einde van het jaar. Sinds 1 juli 2011 geldt ook het woon-werkverkeer tot het privégebruik, waardoor er al heel snel sprake is van privégebruik.

Per 1 juli 2011 is het mogelijk om voor deze BTW-correctie het forfait van 2,7% op de catalogusprijs van de auto toe te passen. Het is mogelijk om aan te sluiten met het werkelijk privégebruik van de auto, echter zul je deze werkelijke kosten wel moeten aantonen aan de hand van een sluitende kilometeradministratie.

Een lager forfait van 1,5% geldt voor auto’s die inclusief het aanschafjaar 5 jaar in gebruik zijn en auto’s waarvoor geen btw in de voorheffing is afgetrokken. Dit laatste is het geval bij marge auto’s.

Belaste en vrijgestelde omzet

Heb je te maken met zowel belaste als vrijgestelde omzet? Waarschijnlijk heb je dan ook kosten voor zowel de belaste als vrijgestelde omzet. Maak in deze laatste aangifte voor de aftrek van de btw een correctie welk deel van de kosten gebruikt zijn voor het verkrijgen van de belaste omzet. Deze btw mag je aftrekken als voorheffing, het restant niet!

Zonder de pretentie te hebben compleet te zijn, wil ik één ieder succes wensen met zijn aangifte omzetbelasting. Mocht je nog vragen hebben dan ben ik via diverse social media kanalen te bereiken of laat een berichtje achter!

Categories:

5 Responses

Geef een reactie